DANH MỤC SẢN PHẨM

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919.243.248

Mr. Tam 0919.243.248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

FLUIDRAIN-COMBO

mỗi trang
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2506_230V)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2506_230V)

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã sản phẩm: 2506 Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Lắp cho: Máy sấy khí, Bình chứa khí nén, Bộ lọc trên đường ống, ......
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2586_24VDC)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2586_24VDC)

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2586 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 24V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2526_110V)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2526_110V)

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2526 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 110V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2556HV_380V)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (Mã: 2556HV_380V)

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2556 HV Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 380V
Call: 0919-243-248
VAN JORC FLUIDRAIN-COMBO

VAN JORC FLUIDRAIN-COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ JORC FLUIDRAIN-COMBO

VAN XẢ JORC FLUIDRAIN-COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ FLUIDRAIN-COMBO

VAN XẢ FLUIDRAIN-COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC FLUIDRAIN-COMBO

VAN XẢ NƯỚC FLUIDRAIN-COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG FLUIDRAIN-COMBO

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG FLUIDRAIN-COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC FLUIDRAIN-COMBO

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC FLUIDRAIN-COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ JORC 2506

VAN XẢ JORC 2506

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC JORC 2506

VAN XẢ NƯỚC JORC 2506

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC 2506

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC 2506

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (380V)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (380V)

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2556 HV Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 380V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (110V)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (110V)

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2526 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 110V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (24V)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (24V)

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2586 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 24V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (230V)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC (230V)

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ JORC-EU

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ JORC-EU

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG JORC

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC JORC

VAN XẢ NƯỚC JORC

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ JORC

VAN XẢ JORC

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ NƯỚC KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã sản phẩm: 2506 Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V Kết nối ren: 1/2'' (21mm)
Call: 0919-243-248
VAN XẢ TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã sản phẩm: 2506 Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V Kết nối ren: 1/2'' (21mm)
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã sản phẩm: 2506 Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V Kết nối ren: 1/2'' (21mm)
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN CHO BÌNH CHỨA KHÍ

VAN XẢ NƯỚC KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN CHO BÌNH CHỨA KHÍ

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã sản phẩm: 2506 Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V Kết nối ren: 1/2'' (21mm)
Call: 0919-243-248
VAN XẢ TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN CHO BÌNH CHỨA KHÍ

VAN XẢ TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN CHO BÌNH CHỨA KHÍ

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã sản phẩm: 2506 Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V Kết nối ren: 1/2'' (21mm)
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC NGƯNG BÌNH CHỨA KHÍ BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ NƯỚC NGƯNG BÌNH CHỨA KHÍ BẰNG ĐIỆN 220V

VAN XẢ NƯỚC CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã sản phẩm: 2506 Thời gian nghỉ (OFF time): 0,5 – 45 phút Thời gian xả (ON time): 0,5 - 10 giây Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V Kết nối ren: 1/2'' (21mm)
Call: 0919-243-248
AUTO DRAIN WITH TIMER (JORC-EU)

AUTO DRAIN WITH TIMER (JORC-EU)

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2526 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ JORC CÓ TIMER

VAN XẢ JORC CÓ TIMER

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ TIMER

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ TIMER

VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÓ TIMER Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
VAN XẢ JORC 2506

VAN XẢ JORC 2506

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
JORC FLUIDRAIN COMBO

JORC FLUIDRAIN COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
ELECTRONIC TIMER DRAIN WITH INTEGRATED STRAINER

ELECTRONIC TIMER DRAIN WITH INTEGRATED STRAINER

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
JORC TIMER DRAIN

JORC TIMER DRAIN

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248
FLUIDRAIN-COMBO

FLUIDRAIN-COMBO

Model: FLUIDRAIN-COMBO Mã số sản phẩm: 2506 Kết nối ren: 1/2'' (21mm) Áp làm việc max: 16 bar Điện áp: 230V
Call: 0919-243-248

Top

   (0)